Vilt

Vilt flyging Vi har lang og bred erfaring med viltinventering fra luften. I en utfordrende topografi er helikopter et godt egnet verktøy for både søk og telling av dyr. Reindriving Vi kan bistå med å samle rein og drive til innhegning. Jeger og jakt Vi kan fly ut deg og ditt jaktlag til ønsket destinasjon, samt bistå med utflyging av dyr.