Kraft

Tjenester for kraftselskap Vi tilbyr varierte tjenester når kraftstasjoner og kraftlinjer skal bygges eller oppgraderes. Våre piloter har lang og bred erfaring fra alle faser av slike oppdrag. Vi har vært involvert i en rekk linjeprosjekter, deriblant: Ofoten til Balsfjord, Ørskog til Fardal og nå Namsos til Surna. Vi har også støpt mange demninger for vannkraft næringen. Linjebefaring I et værutsatt Norge er det viktig for oss å tilby en effektiv og sikker befaring av linjer og traseer på kort varsel. Enten det skal være en nødbefaring eller rutinekontroll.

Linjebygging Vi bidrar i alle faser av linjebygging, 22kV til 420kV. Dette innebefatter alt fra fundamentering, docking av både tre- og komposittstolper, montering av stålmaster og strekking av linje. Vi har også spesialutstyr knyttet til denne typen operasjoner. Kraftstasjon Norge er et land som vet å utnytte sine fjell, daler og vidder til kraftutvinning. Vi har vært delaktig i ferdigstilling i en rekke kraftverk, og vi utfører alle typer operasjoner i forbindelse med dette.