Kartlegging

Geofysiske undersøkelser Geofysisk kartlegging er en prosess hvor man måler variasjoner av flere viktige fysiske eller geokjemiske parametre på jorden. Vi har spesialisert utstyr, samt piloter med lang erfaring fra slike undersøkelser. Undersøkelsene kan blant annet brukes til: Vei og togbane-trasé Gruvedrift Finne mineraler LiDAR Topografiske LiDAR-målinger med helikopter. LiDAR-systemet skaper 3D-bilder med hjelp av en laser-scanner som monteres under helikopteret. Våre piloter flyr LiDAR-målinger over hele Europa.