Film & foto

Film og foto Fra luften kan man ta gode oversiktsbilder med håndholdt eller fastmontert kamera. HeliScan samarbeider med bedrifter som har moderne utstyr for å montere på våre helikoptre. Med dette kan vi tilby bilder, opptak og/eller live sendinger. Vi kan stille med profesjonell fotograf. Ved bilder/fil til kommersielt bruk må tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet(NSM) skaffes. Trenger du luftfoto av et område eller andre ting? Vi tilbyr tjenester enten du vil sitte på med håndholdt kamra eller påmontert rigg.